Kontakter: Telefon: 29135764 | e-post: info@lai-ripo.lv

 

 »Distansutbildning via Skype

 

     Distansutbildning via Skype: Med SKYPE det kan vara mera effektiv, då man kan prata personlig med lärare, ställa frågor och svara.